Strona główna Aktualności Otwarcie Akademii Sztabu Generalnego

Otwarcie Akademii Sztabu Generalnego

Popiersie Napoleona przed Rektoratem Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie
Popiersie Napoleona przed Rektoratem Akademii Sztuki Wojennej w Rembertowie

75 lat temu, 12 XII 1947 r., odbyło się uroczyste otwarcie Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie połączone z inauguracją pierwszego roku akademickiego.

Odbyło się to na 6 lat przed przeniesieniem ASG do do obiektów przedwojennego Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie

17 kwietnia 1947 Minister Obrony Narodowej marszałek Polski Michał Rola-Żymierski wydał rozkaz o powołaniu Grupy Przygotowawczej Akademii Sztabu Generalnego. Komendantem Grupy Przygotowawczej został generał dywizji Zygmunt Berling, zastępcą komendanta do spraw politycznych pułkownik Mieczysław Szleyen, a kwatermistrzem kapitan Włodzimierz Sęk. Do dyspozycji grupy zostały przydzielone trzy pokoje w budynku w Alejach Niepodległości 247 w Warszawie. Zadaniem grupy było skompletowanie kadry, przede wszystkim naukowej, oraz przygotowanie bazy szkoleniowej w tym nadzorowanie remontu gmachu dawnej Wolnej Wszechnicy Polskiej przy ulicy Opaczewskiej 2 (aktualnie ulica Stefana Banacha).

7 lipca 1947 Minister Obrony Narodowej wydał rozkaz Nr 0184/Org. w sprawie rozformowania Grupy Przygotowawczej i zorganizowania Akademii Sztabu Generalnego. We wrześniu 1947 zostali przyjęci pierwsi kandydaci na studia.

22 października 1947 Rada Ministrów usankcjonowała dekretem powstanie Akademii Sztabu Generalnego jako państwowej szkoły akademickiej. Uczelnia podporządkowana była bezpośrednio szefowi Sztabu Generalnego WP.

Statutowym zadaniem ASG było rozwijanie teorii sztuki wojennej zgodnie z potrzebami sztabów i wojsk oraz zasad skutecznej obrony państwa. Przygotowywała oficerów z wyższym wykształceniem na stanowiska dowódcze i sztabowe.

12 grudnia 1947 odbyło się uroczyste otwarcie ASG połączone z inauguracją pierwszego roku akademickiego. Uczestniczyli w niej między innymi prezydent RP Bolesław Bierut oraz minister obrony narodowej marszałek Polski Michał Rola-Żymierski.
Dzień 12 grudnia był odtąd obchodzony jako święto uczelni.

Absolwentka Akademii Sztabu Generalnego (fot. Magnum045, WIkimedia)
Absolwentka Akademii Sztabu Generalnego (fot. Magnum045, Wikimedia)

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 maja 1990 roku Akademię Sztabu Generalnego z dniem 1 października 1990 roku przekształcono w Akademię Obrony Narodowej.

1 października 2016 ASG przekształcono w Akademię Sztuki Wojennej (Dz.U. z 2016 r. poz. 906).

Akademia Sztuki Wojennej, jako jedyna uczelnia wojskowa o charakterze dowódczo-sztabowym w Polsce, realizuje tzw. „kursy generalskie”, tj. Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, przeznaczone dla kandydatów do uzyskania stopnia generalskiego.

Akademia realizuje także publiczne kształcenie cywilne na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Proces dydaktyczny prowadzony jest przez trzy wydziały akademickie: Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Wydział Zarządzania i Dowodzenia oraz Wydział Wojskowy. W strukturach Akademii znajduje się jedyne w Polsce Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, specjalistyczne Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Siłach Zbrojnych, a także Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, stanowiące ośrodek analiz i ekspertyz na potrzeby organów władzy publicznej.

Na zdjęciu: absolwentka, odznaka absolwentów ASG (fot. Magnum045, Wikimedia)

Źr. Wikipedia.