Strona główna Życie miasta Aldona Machnowska-Góra nowym wiceprezydentem

Aldona Machnowska-Góra nowym wiceprezydentem

fot. materiały prasowe

Dotychczasowa dyrektorka-koordynatorka Aldona Machnowska-Góra obejmie stanowisko wiceprezydenta i będzie odpowiedzialna za sprawy społeczne. 

Będzie nadzorować Biuro Pomocy i Projektów Społecznych oraz Biuro Polityki Lokalowej. Nadal będzie też kierować pracami Biura Marketingu Miasta i Biura Kultury.

– Pion, który obejmuję, jest pionem społecznym. Wyzwania społeczne, związane z pandemią, są naprawdę ogromne. Musimy walczyć o spójność społeczną – o to, by nikt nie został za burtą. Będę kontynuować ważne społecznie projekty – rozwój żłobków, wsparcie seniorów, osób najsłabszych. Przyjęliśmy niedawno nową politykę kulturalną – kultura jest ważna i ma wpływ na zmianę społeczną. Ten kierunek, wraz ze społecznymi założeniami będzie dla mnie najważniejszy – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy.

Do zarządu miasta dołącza nowa dyrektorka-koordynatorka – Karolina Zdrodowska, dotychczas radna na Ursynowie. – Zależało mi osobiście, aby w obecnych czasach była to kobieta. Nowa, ale też doświadczona osoba, znająca samorząd – podkreśla prezydent Trzaskowski. – Cieszę się, że – dzięki wejściu pani Karoliny w skład zarządu – osiągniemy symboliczny parytet: Warszawa będzie miała prezydenta, dwie wiceprezydentki, dwóch wiceprezydentów i dwie dyrektorki-koordynatorki – dodaje prezydent.

Dyrektorka-koordynatorka Karolina Zdrodowska będzie odpowiadać za dwa obszary: rozwój gospodarczy Warszawy, współpracę z przedsiębiorcami oraz za dialog społeczny, konsultacje i współpracę z organizacjami pozarządowymi. Będzie nadzorować Biuro Rozwoju Gospodarczego i Centrum Komunikacji Społecznej. Zadaniem dla nowej dyrektorki-koordynatorki będzie wzmocnienie m.in. formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP), mechanizmów partycypacji i współzarządzania miastem przez mieszkańców. Ważne w działaniach ratusza pozostają kwestie równościowe i polityka antydyskryminacyjna.

– Podjęłam się tego zadania, bo jestem przekonana, że moje doświadczenie sprawi, że będę mogła wnieść pozytywny wkład w tych dwóch obszarach. Zwłaszcza w trudnym okresie pandemii. Dołożymy wszelkich starań, by wesprzeć przedsiębiorców. Z kolei CKS odpowiada za działania wolontariackie – musimy wspomagać osoby najsłabsze i wykluczone społecznie. To moje priorytety – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Pierwszy Wiceprezydent – Michał Olszewski będzie nadzorował gospodarkę odpadami oraz planowanie przestrzenne i architekturę.

Wiceprezydent Renata Kaznowska zachowa pieczę nad obszarami usług o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Warszawy: edukacją oraz polityką zdrowotną. Pod jej opieką będą biura: Biuro Edukacji, Biuro Polityki Zdrowotnej, Biuro Sportu i Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Wiceprezydent Robert Soszyński nadal będzie odpowiadał za pion infrastruktury oraz transportu publicznego. W jego sferze zainteresowań znajdą się też sprawy reprywatyzacji.

Dyrektorka-koordynatorka Justyna Glusman, tak jak dotychczas, będzie nadzorowała pracę biur odpowiedzialnych za zieleń miejską, ochronę powietrza i politykę klimatyczną.