Strona główna Aktualności Budowa chodnika przy ul Paderewskiego

Budowa chodnika przy ul Paderewskiego

Róg ulic Katiuszy i Paderewskiego w Rembertowie
Róg ulic Katiuszy i Paderewskiego w Rembertowie

Firma Granar wygrała przetarg na remont rembertowskiej ul. Paderewskiego między ulicami Katiuszy a Strycharską.

Wybuduje tam brakujący chodnik.

Zarząd Dróg Miejskich:

Ponieważ spływająca woda nie będzie miała już gdzie wsiąkać, konieczna stanie się zmiana sposobu odwodnienia ulicy – Granar między Katiuszy a Strycharską wybuduje też kanalizację deszczową. Po jej budowie położy nową nawierzchnię na całym odcinku. Dodatkowo wyremontowany zostanie chodnik po przeciwnej stronie ulicy, gdzie na tym samym fragmencie starą i w wielu miejscach nierówną oraz wyszczerbioną kostkę brukową zastąpią estetyczne płyty chodnikowe. Całość uzupełni wykonanie trawników i nasadzenie niskiej zieleni (ligustr pospolity) w kilku miejscach między jezdnią a nowym chodnikiem. Ponadto, w ramach tego zadania, posadzone zostaną dwa drzewa.