Strona główna Aktualności Podpisano umowę na drugą estakadę

Podpisano umowę na drugą estakadę

Samotna estakada w Rembertowie. Fot. ZMID
Samotna estakada w Rembertowie. Fot. ZMID

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę na wykonanie budowy zachodniej estakady nad skrzyżowaniem ulic Marsa i Żołnierskiej.

Budowa zachodniej estakady to trzeci i zarazem ostatni etap inwestycji polegającej na modernizacji ciągu ulic Marsa–Żołnierska, czyli fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631 o długości 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta. Zakres realizowanych prac obejmie także budowę odwodnienia drogi, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz posadzenie zieleni.

Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy:

Inwestycja potrwa 20 miesięcy, a koszt robót budowlanych to 57 122 000 zł. Prace w terenie mają rozpocząć się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. To ostatni etap budowy tak ważnej inwestycji, na którą czekaliśmy.

We wrześniu 2019 roku zakończył się II etap przebudowy drogi, w ramach którego na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej wybudowana została m.in. wschodnia estakada, prowadząca ruch w stronę granicy miasta. Możliwość budowy zachodniej estakady pojawiła się po wyłączeniu z rejestru zabytków fragmentu działki, na którym ma powstać obiekt. 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T, oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego. Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 63 373 455 zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 61 853 156 zł. Dofinansowanie (85 proc. maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych) nie większe niż: 52 575 182,60 zł.