Strona główna Bez kategorii Powołanie Zarządu Dzielnicy Rembertów

Powołanie Zarządu Dzielnicy Rembertów

Maciej Iwanicki Burmistrz Rembertowa
Maciej Iwanicki Burmistrz Rembertowa

Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenia w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy.

Burmistrzem został Maciej Iwanicki, a jego zastępcami: Mieczysław Golónka oraz Aleksander Lesiński.

W styczniu została odwołana poprzednia burmistrz Agnieszka Kądeja.

ZARZĄDZENIE NR 209/2022

PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

z 17 lutego 2022 r.

w sprawie powołania Zarządu Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy

Na podstawie art. 10 ust. 4, 5 i 7 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) i § 44 ust. 2 i 5 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy stanowiący załącznik nr 8 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814 oraz z 2019 r. poz. 13139) zarządza się, co następuje:

1. Powołuje się Zarząd Dzielnicy Rembertów miasta stołecznego Warszawy, w składzie:

  • Maciej Iwanicki – Burmistrz Dzielnicy;
  • Mieczysław Golónka – Zastępca Burmistrza;
  • Aleksander Lesiński– Zastępca Burmistrza.

2.1. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2022 r.

Prezydent
Miasta Stołecznego Warszawy
 /-/ Rafał Trzaskowski